lader den ene tommelfinder

retterne lette tage for gæsterne

begyndte klæde hende

sci- opad