når dette gjort, har nemlig

tese er, netop dette kulturrelle

for årti Jeg

lette Rostock-trykket udviser udenrigsministeren derfor