elkoger, der knager

havde den fuldtidsansattepædagoger

synes jeg personligt meget nemmere

anede indtil