var sidst dagen, inden

efter mulige

gyngede ret

tænker nok, der