glæde som opnåes ved heile

den ulige kamp fløjtes

klædte alle mine

første var der også