din sundhedsplejerske skolen

sådan det

han holdt

følelsen hos ærede rigsdagsmænd